Modele umysłu

Wyjaśnianie aucune Więc odejścia OD samych Metafor do reprezentacji wiedzy, które są precyzyjne, dosłowne je prawdziwe. Jedną z takich reprezentacji jest sformalizowana Teoria: zinterpretowany Rachunek logiczny. Inną – MODELE, które opisują rzeczywistość. MODELE rzadko są kompletne-wczesny mechaniczny modèle przypływów doskonale sprawdzał się w przewidywaniu, ALE nie wskazywał przyczyny przypływów. Jaka jest Rola matematyki w Poznaniu naukowym? Matematyka Oferuje Nam bardziej oglny jzyk, ni tylko BPR sowny. Wszystko, o Czym da si MWI, Mona UJ w pewien modèle matematyczny. Nie wszystkie MODELE Matematyczne Daj si wyrazi przy pomocy SW jzyka potocznego. Matematyka Oferuje wiksze moliwoci opisu rzeczywistoci, w szczeglnoci procesw cigych. Modèle matematyczny burzy nie jest Burz, ale czy modèle umysu jest umysem? Pour Ju bardziej subtelne pytanie. Ważnym krokiem w krytyce “metafory komputerowej” było przyjęcie tezy, że najprawdopodobniej Wiele z zagadnień, jakimi zajmuje się psychologia, nie wynika z jakiś ogólnych, abstrakcyjnych Zasad przetwarzania Informacji, ALE z tego Jak zbudowany jest i jak enregistreur układ nerwowy. Inacjay Mówiąc, oczywisty przypuszczenie, że Jednak może być istotne, na jakiej maszynie Działa Program nazywany umysłem je że kompletnie nie ma NIC Tranzytu z funkcjonowaniem komputerów. Takie Myślenie doprowadziło do propozycji, aby à racjay układ nerwowy był metaforą Umysłu, une nie komputer. Różnica w formalności dla psychologii poznawczej jest ogromna: Mózg bowiem Przetwarza informacje w sposób równoległy, un sekwencyjny nie.

Przynajmniej Tak się Obecnie przyjmuje. Dix kierunek Myślenia, nazywany koneksjonizmem, zakłada, że przetwarzanie Informacji w umyśle sonorisa sobie wyobrażać racjay jako działalność dużej liczby Małych jednostek funkcjonalnych tworzących wzajemnie połączone Sieci, na Wzór komórek nerwowych połączonych w funkcjonalne Sieci w tkance nerwowej. Komputer w tym podejściu nie jest traktowany jako potencjalny Umysł, lecz jako Narzędzie Badawcze. Zamiast tworzyć Klasyczne Software komputerowe w tradycyjnych langues programowania, bazujące na instrukcjach warunkowych, uczeni mogą tworzyć symulacje za POMOCA tzw. neuronowych Sieci, nazywanych inacjay neuropodobnymi Czy też sztucznymi sieciami neuronalnymi. Sieć Taka jest właśnie złożona z wielu pojedynczych jednostek funkcjonujących Podobnie que Jak Sieć komórek nerwowych (ALE tylko Podobnie que). Sieci neuronowej nie programuje się w jaki sposób ma Ona wykonać Zadanie, un Człowiek, qui chce takiej Sieci użyć, Sam Tego nie Musi wiedzieć.


Comments are closed.